Pinterest:

Over mij

Mijn naam is Simone Nijboer.

 

Ik werk sinds 1993 met heel erg veel plezier als coach in mijn eigen praktijk. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond: ik studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en deed daarnaast opleidingen op het gebied van psychosociale therapie, systemisch werken, stembevrijding en geestelijke begeleiding. 

Een belangrijk thema in mijn hele leven is wat ik bij gebrek aan een beter woord ‘spiritualiteit’ noem. Mijn vroegste herinneringen zijn doorspekt met de ervaring dat het leven een diepte heeft die niet met woorden uit te drukken is. Ik raak de verbinding ermee soms kwijt, maar hervind hem steeds opnieuw: onder andere in de natuur en in het schilderen.

Ik vind inspiratie bij hedendaagse mystici als Eckhart Tolle bijvoorbeeld, maar ook laat ik me inspireren door onder andere de non-dualiteit (bijvoorbeeld via Rupert Spira), het boeddhisme en christelijke mystiek.


Grondtoon

De ‘grondtoon’ van mijn coachingswerk is altijd geweest datgene wat de mystici al zeiden: het leven is één ondeelbaar geheel. Het geklungel en het geworstel zijn net zozeer onderdeel van het volle leven als het succes en de glorie. Volmaaktheid en onvolmaaktheid horen bij elkaar en doordringen elkaar. Goddelijkheid en menselijkheid zijn niet te scheiden.

Wat het leven en daardoor ook het werk soms zo complex maakt, is dat mensen (en daarop ben ik zelf geen uitzondering) hun leven maar al te makkelijk als een groot zelfverbeteringsproject zien. Iets waar altijd aan gewerkt moet worden om de moeite waard te zijn. Iets waarin je wat moet zien te bereiken en ‘iemand’ moet zien te worden, omdat het zó niet goed genoeg is.

Meer en meer voel ik: het is prachtig als je resultaten behaalt of mooie veranderingen doorvoert. Maar als de onderliggende vooronderstelling blijft dat pas als je dáár aangeland bent het leven werkelijk waardevol is, dan draag je water naar de zee.

Coaching

Er is altijd een diepere laag, een dieper Ik, waarin je kunt landen. Een ruimte waarin niets een probleem is, en waarin alles mag zijn wat het is. Die ruimte steeds weer opnieuw ontdekken - dat is voor mij het doel van coaching. En van daaruit plannen maken, doelen stellen, en ze halen ook!

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is voor in mijn leven een belangrijk thema geweest, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk - en de afgelopen twintig jaar ook als moeder. Toen ik als volwassene een hoogbegaafdheidstest deed, vielen er heel wat puzzelstukjes op hun plek. Al die dingen die ik als kind, tiener en volwassene meemaakte, kwamen opeens in een ander daglicht te staan.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je hoogbegaafdheid te erkennen, de pijn die het eventueel met zich mee heeft gebracht in de ogen te zien, en van daaruit je kracht en je inspiratie te ontdekken en in te zetten in je leven en werk.

Ik vind het geweldig dat ik daar met mijn werk als coach een bijdrage aan kan leveren.

 

Kan ik iets voor je betekenen? Neem gerust contact op!

 

Simone