Pinterest:

Hoogbegaafd en doelgericht?

Hoogbegaafdheid, Levenskunst

Hoogbegaafd en doelgericht?

 

Als je hoogbegaafd bent, is de kans groot dat je verschrikkelijk veel dingen leuk vindt. En omdat je in veel verschillende richtingen wordt getrokken, is het soms moeilijk om een duidelijk doel te kiezen. Want er zijn zoveel doelen waar je je op zou willen richten!

 

Doelen zijn nuttig

Toch kan het bijzonder waardevol zijn om een helder doel te kiezen (okee, jij je zin, twee doelen… ;-)). Want doelen zijn nuttig. Ze geven concrete tastbaarheid aan onze waarden.

Datgene wat we belangrijk vinden om in ons leven tot uitdrukking te brengen (liefde, creativiteit, zorgzaamheid, toewijding, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, om maar wat te noemen) voorzien we van een praktische concrete invulling, die meetbaar is en in de tijd staat.

 

Je gaat je een oplichter voelen

Zonder doelen kunnen je waarden lege begrippen worden. Je mooie intenties verzanden in zompige vaagheid. Als je een tijdlang aan jezelf en anderen verkondigt hoe belangrijk je een bepaalde waarde vindt, en je verbindt er alsmaar geen praktisch doel aan, ga je je op een gegeven moment een oplichter voelen. Je verliest je zelf-vertrouwen, en anderen verliezen het vertrouwen in jou.

 

Doelen dwingen je daarnaast om een weg te kiezen.

Als ik van muziek en van mijn instrument hou, en ik wil op een gegeven moment een concertje geven, dan moet ik gaan bedenken hoe ik ga studeren daarvoor.

Ruim ik dagelijks twee keer een kwartier in om toonladders te studeren en stukken te oefenen? Plan ik repetities met mijn medemuzikanten? Je kiest een koers en je ontwikkelt een ritme in het werken aan je muzikale expressie.

Een ander voorbeeld: als ik het belangrijk vindt om mijn werk als coach te doen, en daarmee ook nog eens mijn inkomen te verdienen, dan moet ik gaan bedenken, hoe ik daarin kan slagen. Welke concrete doelen passen daarbij? En hoe ziet de weg eruit die ik ga bewandelen om dat doel te bereiken?

Kortom, doelen kunnen je enorm inspireren om handen en voeten te geven aan je inspiratie en om trouw te zijn aan de weg die je daartoe gekozen hebt.

 

Maar dat is nog wat anders, dan van de werkelijkheid eisen dat je je doel bereikt!

Je kunt je volop geven, maar je bent geen ‘master of the universe’. Jij trekt niet aan alle touwtjes, je kunt de werkelijkheid niet volledig naar je hand dwingen. En stiekem doen alsof je dat wel kunt levert een enorme hoeveelheid stress op, en vermindert het plezier, de creativiteit en de souplesse waarmee je bezig was met, zeg, 100%…

Wat daarnaast het frustrerende gevolg heeft dat het doel waaraan je aan het werken was nota bene niet dichter bij, maar juist verder buiten je bereik komt te liggen. Niemand die in die dwingende krampachtigheid zit heeft de vloeiende, inventieve en creatieve kwaliteit die nodig is om echt goed werk af te leveren.

Het wonderlijke is dus, hoe meer je van je doelen houdt, en hoe liever je ze wilt bereiken, hoe meer bereid je ook moet zijn volledig af te zien van het behalen ervan.

 

Dat vereist een heel paradoxale staat van zijn.

In die staat van zijn ben je tegelijkertijd vol doelgerichtheid, vol enthousiasme, vol bereidheid om alles te geven om datgene te verwezenlijken wat je belangrijk vindt. En tegelijkertijd ben je ‘onthecht’, zoals de boeddhisten het zo mooi zeggen. Je neemt de werkelijkheid zoals hij komt, inclusief tegenvallers en miskleunen.

Doelgerichtheid zonder onthechting verwordt al snel tot star doordrukken en werken tot je er bij neervalt. Tot de achtbaan van jubelen als het goed gaat en depressie als het fout gaat. Tot stressvol leven, en bètablokkers als je een concert per se foutloos wilt spelen.

Onthechting zonder doelgerichtheid verwordt tot slap gedoe, defaitisme. ‘Mwah, het zal mijn tijd wel duren’. ‘Zo belangrijk vond ik het eigenlijk allemaal niet’. Een niet-betrokken staat van zijn met weinig energie en enthousiasme.

 

De spanning uithouden

Volop leven vereist van ons, dat we de spanning leren uithouden tussen ons verlangen om datgene te realiseren wat we belangrijk vinden, en de mogelijkheid dat de dingen niet zullen gaan zoals wij dat willen.

Meestal kiezen we één kant van de zaak. Ofwel we gaan als een dolle te keer, werken ons te pletter en ‘dwingen ons geluk af’, zoals het zo mooi eufemistisch heet in de motivational literature.

Ofwel we doen net alsof we het allemaal niet zo belangrijk vinden, leggen het moede hoofd bij voorbaat in de schoot en stellen onze ambities bij voorbaat bij.

Ik heb persoonlijk heel wat ervaring met allebei deze methoden;-)

Maar soms vang je een glimp op, van hoe het is, om beide werkelijkheden tegelijkertijd te kunnen leven. Om zowel volledig geëngageerd te zijn, met je ogen strak op het doel gericht, en tegelijkertijd volledig onthecht van het resultaat.

 

That’s where the magic happens!

 

Met een warme groet!

Simone

 

Related posts:

Hoogbegaafdheid & vergelijkeritis

Hoogbegaafdheid & vergelijkeritis

Ben je hoogbegaafd en merk je dat je jezelf met anderen vergelijkt? Daar kun je behoorlijk veel last van hebben. Het kan anders! Lees er hier meer over!

De kracht van hoogbegaafdheid

De kracht van hoogbegaafdheid

Ontdek de kracht van hoogbegaafdheid en onderzoek de 20 voordelen ervan. Download ook het gratis e-boek met 120 vragen voor hoogbegaafden.