Mailerlite: Pinterest:

Coaching

Ben je op zoek naar coaching?

 

Van harte welkom!

Mijn manier van coachen is gebaseerd op de aanname dat je jezelf niet hoeft te verbeteren. Je hoeft je niet altijd fijn te voelen of positief gestemd te zijn om een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Dit lijkt geheel in tegenstrijd met waar coaching over dient te gaan. Is coaching niet juist bedoeld om te komen waar je wilt, om je zelfbeeld te verbeteren, en om de pijn en negativiteit uit te bannen waar je zo’n last van hebt? 

 

Een laag dieper

In mijn visie gaat het er in coaching juist over om een laag dieper te gaan. 

  • De pijnlijke gevoelens hoeven niet te worden opgeheven, maar kunnen worden toegelaten en zelfs omarmd. Ze hoeven niet weg, en daardoor worden ze minder bedreigend.
  • De negatieve gedachten hoeven niet te worden omgezet in positieve gedachten, maar kunnen van een afstandje bekeken worden. Daardoor verdwijnt hun zwaarte.
  • Het problematische, onvervulde ik hoeft niet te worden veranderd – want er is een dieper Ik, dat probleemloos is, vreugdevol, vredig, open, met ruimte voor alles – ook voor de narigheid, de moeilijke gevoelens, de sombere gedachten.
  • De doelen hoeven niet bereikt – het leven gaat uiteindelijk over gewoon, simpel Zijn. Als dat niet voldoende is, zal geen enkel doel je gelukkig maken, als je het eenmaal bereikt.

 

De paradox is:

  • dat juist als de negatieve gedachten er mogen zijn, ze af zullen nemen
  • dat juist als je jezelf accepteert, onverwacht diepgaande veranderingen plaats kunnen vinden
  • dat juist als je je rot mág voelen, zomaar opeens een diepe vreugde in je op kan wellen.
  • dat juist als je je doelen lichter neemt, de kans groter is dat je ze zult bereiken. 

 

De coaching

De basis van mijn coaching is steeds het je bewust worden van het diepe ik, de simpelheid van het Zijn. Als je daarin kunt rusten leef je vanuit vrede met het bestaan. Van daaruit kun je ‘problemen’ weer gaan zien als ‘situaties’ waar je vanuit wijsheid mee om kunt gaan. En van daaruit bereik je doelen op een manier waar je gelukkig van wordt!

Ik put met regelmaat en als het op dat moment zinvol is uit de methodiek van de Acceptance and Commitment Therapy. Het mooie van ACT is dat het enerzijds een heel concrete, praktische, actie-gerichte inslag heeft, en tegelijkertijd een zeer diepe basis heeft. Wil je meer lezen over ACT? Lees dan hier verder.

Voor mij is gelijkwaardigheid van fundamenteel belang. Natuurlijk ben ik de coach en jij degene die gecoacht wordt: het gaat tijdens de coachingsgesprekken om jouw leven en niet om het mijne – laat dat duidelijk zijn! 

Maar ten diepste staan we op dezelfde grond – allebei zijn we onderdeel van dit ene miraculeuze leven, allebei hebben we te maken met gevoelens en gedachten die pijnlijk en stressvol kunnen zijn, en allebei hebben we steeds opnieuw toegang tot die ruime ervaring van het diepe Ik.

 

Nieuwsgierig?

Neem dan contact met me op, of lees hieronder meer over de verschillende coachingsmogelijkheden en -tarieven.

 

warme groet,

Simone

 

Tarieven

Een gesprek van één uur

 

Dit gesprek is online

 

Prijs: € 125,00 ex btw.*

*Wordt de coaching niet door derden vergoed, of kun je de btw niet aftrekken, dan is dit bedrag inclusief btw.

 

Neem voor een afspraak contact op.

Een serie van zes gesprekken

 

Een andere mogelijkheid is een  coachingstraject bestaande uit 6 tweewekelijkse sessies van een uur. Tussentijds vraag ik je om ‘huiswerk’ te doen en om in je dagelijkse praktijk te oefenen met datgene wat je leert. 

Zo blijft de coaching niet beperkt tot dat ene uur dat we bij elkaar zijn, maar wordt het steeds meer toepasbaar in je hele leven. 

De gesprekken zijn online

 

Prijs: € 600,00 ex btw.*

*Wordt de coaching niet door derden vergoed, of kun je de btw niet aftrekken, dan is dit bedrag inclusief btw.

 

Neem voor een afspraak contact op.

Over mij

Mijn naam is Simone Nijboer.

 

Ik werk sinds 1993 met heel erg veel plezier als coach in mijn eigen praktijk. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond: ik studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en deed daarnaast opleidingen op het gebied van psychosociale therapie, systemisch werken, stembevrijding en geestelijke begeleiding. 

Een belangrijk thema in mijn hele leven is wat ik bij gebrek aan een beter woord ‘spiritualiteit’ noem. Mijn vroegste herinneringen zijn doorspekt met de ervaring dat het leven een diepte heeft die niet met woorden uit te drukken is. Ik raak de verbinding ermee soms kwijt, maar hervind hem steeds opnieuw: onder andere in de natuur en in het schilderen.

Ik vind inspiratie bij hedendaagse mystici als Eckhart Tolle bijvoorbeeld, maar ook laat ik me inspireren door onder andere de non-dualiteit (bijvoorbeeld via Rupert Spira), het boeddhisme en christelijke mystiek.


Grondtoon

De ‘grondtoon’ van mijn coachingswerk is altijd geweest datgene wat de mystici al zeiden: het leven is één ondeelbaar geheel. Het geklungel en het geworstel zijn net zozeer onderdeel van het volle leven als het succes en de glorie. Volmaaktheid en onvolmaaktheid horen bij elkaar en doordringen elkaar. Goddelijkheid en menselijkheid zijn niet te scheiden.

Wat het leven en daardoor ook het werk soms zo complex maakt, is dat mensen (en daarop ben ik zelf geen uitzondering) hun leven maar al te makkelijk als een groot zelfverbeteringsproject zien. Iets waar altijd aan gewerkt moet worden om de moeite waard te zijn. Iets waarin je wat moet zien te bereiken en ‘iemand’ moet zien te worden, omdat het zó niet goed genoeg is.

Meer en meer voel ik: het is prachtig als je resultaten behaalt of mooie veranderingen doorvoert. Maar als de onderliggende vooronderstelling blijft dat pas als je dáár aangeland bent het leven werkelijk waardevol is, dan draag je water naar de zee.

Coaching

Er is altijd een diepere laag, een dieper Ik, waarin je kunt landen. Een ruimte waarin niets een probleem is, en waarin alles mag zijn wat het is. Die ruimte steeds weer opnieuw ontdekken - dat is voor mij het doel van coaching. En van daaruit plannen maken, doelen stellen, en ze halen ook!

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is voor in mijn leven een belangrijk thema geweest, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk - en de afgelopen twintig jaar ook als moeder. Toen ik als volwassene een hoogbegaafdheidstest deed, vielen er heel wat puzzelstukjes op hun plek. Al die dingen die ik als kind, tiener en volwassene meemaakte, kwamen opeens in een ander daglicht te stsaan.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om je hoogbegaafdheid te erkennen, de pijn die het eventueel met zich mee heeft gebracht in de ogen te zien, en van daaruit je kracht en je inspiratie te ontdekken en in te zetten in je leven en werk.

Ik vind het geweldig dat ik daar met mijn werk als coach een bijdrage aan kan leveren.

 

Kan ik iets voor je betekenen? Neem gerust contact op!

 

Simone