Mailerlite: Pinterest:

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Inleiding

Voor de leesbaarheid van de gebruikersvoorwaarden heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ staat bedoel ik mijn bedrijf.

Simone Nijboer

Bokkeduinen 4

3452 JN Vleuten

Kamer van Koophandelnummer: 30227304

Btw nummer: NL001421362B78

Je kunt  contact met me opnemen via het e-mailadres  info@simonenijboer.nl

 

Artikel 2. Voorwaarden deelname online cursussen

Zowel particulieren als ondernemen kunnen deelnemen aan mijn online cursussen.

In mijn online cursussen deel ik mijn kennis en ervaring. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen voldoende tijd reserveren voor het implementeren van hetgeen je leert. Ik kan niet garanderen dat het volgen van de cursussen succes in je leven of bedrijf opleveren. Ik span me tot het uiterste in om de inhoud van de cursussen zo goed mogelijk te maken.

De cursussen zijn zelfstudie-cursussen, tenzij duidelijk anders aangegeven staat. Dit betekent dat ik geen uitleg of persoonlijke instructie/begeleiding geef.

De cursussen zijn in elk geval voor één jaar toegankelijk. Dit betekent dat – mocht ik met mijn bedrijf stoppen of cursussen uit mijn aanbod halen, je in elk geval vanaf het moment van de aanschaf van de cursus nog één jaar toegang tot de cursus hebt. 

Het kan zijn dat ik – gedurende de looptijd – de cursus verhuis naar een ander platform met een andere url. Ik zal je dit uiterlijk drie maanden van tevoren laten weten op het e-mailadres dat door jou aan mij doorgegeven is. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor je eigen risico.

 

Artikel 3. Niet goed/geld terug garantie 

Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet-goed-geld-terug garantie voor mijn online cursussen. Je kunt uiterlijk binnen 14 dagen na de aankoop van de online cursussen je deelname kosteloos annuleren, tenzij anders aangegeven is. Annuleren kun je doen door een mail te sturen naar info@simonenijboer.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. In bepaalde (vakantie-)periodes kan dit wat langer duren dan gebruikelijk. 

Ik ga ervanuit dat de student zich ingespannen heeft om de inhoud van de cursus tot zich te nemen en tijd heeft gestoken in de implementatie van de cursus, en dus in elk geval de video’s van de eerste modules heeft bekeken. Ik kan en wil dat echter niet controleren, dus zal er geen gesprek over aangaan. 

Na de periode van 14 dagen aanvaard ik geen annuleringen meer. 

 

Artikel 4. Prijzen en betaling.

De prijzen van mijn coaching en online cursussen zijn inclusief btw.

Het bedrag dient in één keer voldaan te worden, en de betaling is vóóraf.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom/gebruik materialen.

Op de teksten en materialen van de online cursussen bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. De teksten en materialen zijn voor eigen gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de teksten en materialen te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursussen, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

Het is niet mogelijk om de video’s uit de online cursussen te downloaden.

 

Artikel 6. Gebruik van andere diensten, platforms en producten

Het kan zijn dat ik in mijn online cursussen bepaalde diensten, platforms en producten aanraad, zoals – maar niet beperkt tot – het WordPressthema Divi, hostingprovider Siteground, email-serviceprovider Mailerlite en online designprogramma Canva. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om met deze partijen een overeenkomst aan te gaan. De algemene voorwaarden van deze aanbieders zijn van toepassing op het gebruik van hun producten en diensten. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de diensten en producten kunnen kosten bij je in rekening brengen – afhankelijk van op welke manier je gebruik maakt van hun diensten. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

 

Artikel 7. Affiliatelinks

In de teksten van mijn online cursussen en blogs maak ik gebruik van affiliatelinks. Als je op deze links klikt, en je schaft vervolgens dit product of deze dienst aan, dan ontvang ik hiervoor een commissie. Hiervoor betaal je zelf nooit iets extra’s. Ik streef ernaar om altijd duidelijk aan te geven wanneer een link een affiliatelink is – in elk geval één keer per tekst, zoveel mogelijk aan het begin van de tekst. Om de leesbaarheid van de tekst te vergroten zal ik echter niet élke keer aangeven dat het om een affiliatelink gaat.

Ik ben alleen affiliate voor producten die ik zelf tot mijn grote tevredenheid gebruik of gebruikt heb – tenzij duidelijk anders aangegeven. 

Zie voor meer uitgebreide informatie mijn disclaimer.

 

Artikel 8. Klachten 

Mocht je ontevreden zijn over de online cursus, dan hoor ik die graag. Ik zal altijd proberen een zo goed mogelijke oplossing van het probleem te komen. Vanzelfsprekend kun je gebruik maken van de niet-goed-geld-terug garantie – binnen de voorwaarden die daarvoor gelden (zie artikel 3).

Ook als je een klacht stuurt, blijft je betalingsverplichting gewoon bestaan. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor indirecte schade van het volgen van de cursus, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke is uitgesloten.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van het volgen van een cursus is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als student. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Alle online cursussen zijn bedoeld om jou te helpen om een specifiek doel te bereiken. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat je doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis en ervaring.

 

Artikel 10. Privacy

Ik neem de privacy van mijn studenten serieus. Zie voor een toelichting de privacy policy.

 

Artikel 11. Veranderingen in deze Algemene Voorwaarden

Het kan zijn dat deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd veranderen. Je bent zelf verantwoordelijk om hiervan op de hoogte te blijven.

 

Artikel 12.

Door aanschaf van een cursus geef je aan deze Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

 

Artikel 13.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

Dankjewel voor het lezen van deze Algemene Voorwaarden

 

Met een hartelijke groet,

Simone Nijboer