Pinterest:

Ben jij hoogbegaafd, multipotential en/of hoogsensitief?

Dan is het leven voor jou misschien niet altijd eenvoudig

Hoogbegaafdheid, multipotentialiteit en hoogsensitiviteit zijn eigenschappen die je leven behoorlijk beïnvloeden, en soms vallen pas ver in je volwassenheid de kwartjes en realiseer je je hoe de dingen bij jou werken.

En als je je realiseert dat twee of misschien wel drie van deze eigenschappen op jou van toepassing zijn kan het een hele klus zijn om je leven zodanig vorm te geven dat je op een gelukkige manier je talenten kunt gebruiken en een voor jou prettige plek in de samenleving te vinden.

 

Hoogbegaafdheid

Als je hoogbegaafd bent, heb je in zekere zin geluk. Je hersens werken snel, je kunt makkelijk allerlei verbanden leggen, en je hebt een groot onderscheidend vermogen. Je ziet veel creatieve mogelijkheden, je leert makkelijk en je kunt veel verschillende dingen tegelijkertijd ontwikkelen.

  • Maar hoogbegaafdheid kan je ook voor grote uitdagingen stellen. Als je hoogbegaafdheid in je kindertijd niet onderkend wordt (en dat is voor de meeste hoogbegaafde volwassenen zo) heb je op school vaak niet de uitdaging en begeleiding gehad die je nodig had om je evenwichtig te kunnen ontwikkelen.
  • Je onderscheidend vermogen kan naadloos overgaan in een al te kritische houding die ondermijnend is en afstand schept. Zelfkritiek en perfectionisme zijn eerder regel dan uitzondering. Het is niet altijd makkelijk aansluiting te vinden bij je leeftijdsgenoten en je kunt je daardoor eenzaam voelen.

 

Multipotentialiteit

Multipotentialiteit (of hoogcreativiteit) is een begrip dat nog niet zo ingeburgerd is in Nederland. Het betreft mensen die niet één passie of interesse hebben, maar meerdere, waar ze niet tussen kunnen kiezen. Ze kunnen niet één ding, maar een heleboel! Als je een multipotential bent kan de vraag ‘wat wil je eigenlijk met je leven?’ je tot waanzin drijven, want je wilt zo veel!

  • In deze maatschappij is multipotentialiteit soms bijzonder lastig. Je wordt geacht één carrière te volgen, en één passie te vinden. Als je meerdere dingen wilt najagen wordt dat al snel als oppervlakkig beschouwd. En meerdere projecten in de lucht houden wordt al snel als onmogelijk gezien: Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Schoenmaker houd je bij je leest. Wie achter alle hazen aan rent, vangt er geen.
  • En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Als je meerdere creatieve projecten wilt doen, is het soms bijzonder lastig om je niet enorm ontevreden over jezelf te voelen omdat je te veel hooi op je schouders neemt en alleen maar half werk levert. Het vergt planning om weloverwogen meerdere passies te volgen en daar ook daadwerkelijk resultaat mee te boeken. Ook geld verdienen kan voor multipotentials een hele klus zijn, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, als je zoveel kunt en wilt.

 

Hoogsensitiviteit

  • Als je hoogsensitief bent pak je makkelijk signalen op en kunt daardoor anderen goed aanvoelen, je hebt een rijke innerlijke leefwereld en je beleeft kunst, muziek, natuur en spiritualiteit intens.
  • Maar hoogsensitiviteit brengt ook andere dingen met zich mee. Je kunt niet goed tegen herrie, je bent vaak perfectionistisch, je schrikt snel, je maakt je makkelijk zorgen en dingen brengen je snel van je stuk.

 

Wat het niet makkelijker maakt

Wat de dingen niet makkelijker maakt is dat de woorden ‘hoogbegaafdheid’, ’hooggevoeligheid’ (of hoogsensitiviteit) en ‘multipotentialiteit’ bij veel mensen ergernis oproepen.

  • Hoogbegaafdheid wordt al snel in verband gebracht met ‘jezelf zo bijzonder vinden’, ‘je boven anderen verheffen’.
  • Hoogsensitiviteit wordt soms gezien als ‘aanstellerigheid’ of ‘moeilijk doen’. Veel hoogbegaafde en/of hoogsensitieve mensen lopen daarom niet graag met hun ‘afwijking’ te koop.
  • Ook op multipotentialiteit wordt vaak negatief gereageerd: ‘zorg jij nu eerst maar eens dat je één ding goed doet voordat je aan het andere begint’. Zelf kun je daardoor ook enorm onzeker worden, want inderdaad: hoeveel resultaten kun je nu eigenlijk laten zien?

 

Van groot belang

Toch is het van groot belang om je hoogbegaafdheid, multipotentialiteit en/of hooggevoeligheid te onderkennen.

Dat helpt je om de positieve kanten ervan in je voordeel te gaan gebruiken, en om beter om te kunnen gaan met de lastige kanten ervan.

 

Hoogbegaafd en diepgeworteld?

De naam van mijn praktijk is: ‘Hoogbegaafd en Diepgeworteld‘. En dat is niet voor niets.

Als mensen niet gelukkig zijn, en hoogbegaafdheid speelt een rol, dan wordt de oplossing vaak gezocht in de cognitieve sfeer: meer intellectuele uitdaging.

Maar een mens is meer dan een cognitief wezen. Het is minstens zo belangrijk om diep geworteld te zijn in je lichaam, in creativiteit, in zingeving en in een diep innerlijk leven. Pas dan leef je je leven ten volle en komen alle aspecten van je menszijn tot ontwikkeling.

 

Coaching

Loop je vast in leven of werk? En weet of vermoed je dat hoogbegaafdheid, multipotentialiteit en/of hooggevoeligheid een rol spelen bij jouw zoektocht? En ben je op zoek naar coaching? Dan ben je bij Hoogbegaafd en Diepgeworteld aan het juiste adres.

Tijdens de coaching onderzoek je hoe je constructief om kunt gaan met de lastige kanten van deze eigenschappen. Het doel is daarbij dat je je leven en werk zodanig kunt vormgeven dat de positieve kanten van je talenten en eigenschappen zo goed mogelijk uit de verf komen.

 

Van harte welkom!

 

met een warme groet,

 

Simone Nijboer

 

Vraag hier het gratis e-book aan!